Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Duchovná obnova - Otec Vojtech Kodet
14. apríla 2011, Ranft - Flüeli
Tohtoročnú prípravu na Veľkú Noc sme mali skvelú príležitosť duchovne sa obnoviť pod vedením otca Vojtecha Kodeta, ThD., O.Carm, ktorý medzi krajanov Čechov i Slovákov zavítal na pozvanie otca Antonína Špačeka, ČKM, do čarovného prostredia Flueli-Ranft. Duchovná obnova trvala od štvrtka večera do kvetnej nedele obeda. Program bol vskutku duchovne bohatý, od ranných chvál, meditácií, svätú omšu, až po večerné chvály - a v neposlednom rade možnosť súkromného rozhovoru s otcom Vojtechom a otcom Antonínom. Bývali sme v rodinnom penzióne, ktorý slúži práve na takéto podujatia. Zážitok sa dá zhrnúť hádam len takto: Bohu vďaka :-), otcovi Vojtechovi za dobre pripravené slová, otcovi Antonínovi, že to všetko zorganizoval.

Otec Vojtech nám umožnil použiť nahrávky jeho prednášok, takže ich na tomto mieste ponúkam ďalej. Oficiálnu web-stránku pátra Vojtecha nájdete na www.vojtechkodet.cz

Miestom obnovy bolo rodisko a pôsobisko švajčiarskeho svätca Bruder Klaus, ktorého snáď pozná každý veriaci vo Švajčiarsku. Svätec mal naozaj fascinujúci život, kto nečítal jeho životopis, vrele odporúčam.
počet fotografií: 56
návrat

Médiá

Médiá si môžeš alebo dať prehrať cez náš online prehrávač (treba k tomu Silverlight plugin do browseru, je zadarmo, pre Mac aj Windows), alebo stiahnuť ku sebe ako súbory (cez tzv. priamy link na súbor).
Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ