Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksPre veriacich ~ Oznamy ČKM
 
Login

Oznamy ČKM

Za oznamy tu uvedené je zodpovedný český misionár, páter Antonín Špaček, salezián.
str. 1 z 1
01. apríla 2017
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2017 ve Švýcarsku
___________________________________________________________

KVĚTNÁ NEDĚLE – 9.dubna
10.30 Klausenhof, Flüeli – Ranft
Zakončení duchovní obnovy
19.00 Zürich, Krypta Herz – Jesu
Dnes se žehnají zelené ratolesti a při bohoslužbě se čtou pašije.
Mše svatá ve Winterthuru 8.4. NENÍ!
___________________________________________________________

ZELENÝ ČTVRTEK – 13. dubna
19.30 Zürich, Krypta Herz – Jesu
Bohoslužba se slaví na památku poslední večeře Pána Ježíše
na rozloučenou s apoštoly, při níž Ježíš ustanovil svátost oltářní
a svátost kněžství.
___________________________________________________________

VELKÝ PÁTEK – 14. dubna
17.00 Zürich, Krypta Herz – Jesu
DEN přísného postu (je možno pouze 1x za den dosyta se najíst
bez masitých pokrmů). Velkopáteční obřady připomínají Kristovo
utrpení pro spásu celého světa.
___________________________________________________________

BÍLÁ SOBOTA – 15. dubna
21.00 Zürich, Krypta Herz – Jesu
Bohoslužbu začínáme na nádvoří společně s místní farností
žehnáním ohně! Pak pokračujeme světelným průvodem do krypty.
Při mši sv. bude obnova křestních slibů;
na konci budou požehnány velikonoční pokrmy.
___________________________________________________________

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 16. dubna
10.00 Aarau, sál pod kostelem svatých
Petra a Pavla (u nádraží).
Při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy
a po mši následuje společná snídaně!
ZÜRICH – večerní mše svatá NENÍ !!!
___________________________________________________________

SOBOTA VELIKONOČNÍ – 22. dubna
18.00 Winterthur-Rosenberg, St. Ulrich
___________________________________________________________

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 23. dubna
10.00 Luzern – Krypta St. Karl
19.00 Zürich – Herz-Jesu Wiedikon
___________________________________________________________

SVÁTOST SMÍŘENÍ – před každou bohoslužbou nebo
po předchozí domluvě!!!
15. februára 2017
NÁRODNÍ POUŤ DO EINSIEDELN v roce 2017 se koná v neděli 28. května, poutní mše začíná ve 12.30 h.
Na pouť je pozván zástupce ředitele Nepomucena z Říma, P. Roman CZUDEK.