Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksPre veriacich ~ Oznamy ČKM
 
Login

Oznamy ČKM

Za oznamy tu uvedené je zodpovedný český misionár, páter Antonín Špaček, salezián.
str. 1 z 2
10. marca 2018
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
ve Flüeli-Ranft v pensionu Klausenhof ve dnech 22.–25.3. 2018!
Začíná se 22.3. v 18.00 h., končí obědem na Květnou neděli 25.3.
Kdo by měl ještě zájem, můžete se přihlásit přímo v pensionu – T: 041-666 37 77
a oznámit to také naší sekretářce paní Jobové, T:055-240 52 22.
Obnovu povede P. Antonín Pražan, salesián.
10. marca 2018
ČESKÉ VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2018 ve Švýcarsku
___________________________________________________________

KVĚTNÁ NEDĚLE – 25. března
10.30 Klausenhof, Flüeli – Ranft
Zakončení duchovní obnovy
19.00 Zürich, Krypta Herz – Jesu
Dnes se žehnají zelené ratolesti a při bohoslužbě se čtou pašije.
Mše svatá ve Winterthuru v sobotu 24.3. a v neděli v Luzernu NENÍ!!!
___________________________________________________________

ZELENÝ ČTVRTEK – 29. března
19.30 Zürich, Krypta Herz – Jesu
Bohoslužba se slaví na památku poslední večeře Pána Ježíše
na rozloučenou s apoštoly, při níž Ježíš ustanovil svátost oltářní
a svátost kněžství.
___________________________________________________________

VELKÝ PÁTEK – 30. března
17.00 Zürich, Krypta Herz – Jesu
DEN přísného postu (je možno pouze 1x za den dosyta se najíst
bez masitých pokrmů).
Velkopáteční obřady připomínají Kristovo utrpení pro spásu celého světa.
___________________________________________________________

BÍLÁ SOBOTA – 31. března
21.00 Zürich, Krypta Herz – Jesu
Bohoslužbu začínáme na nádvoří společně s místní farností
žehnáním ohně!
Pak pokračujeme světelným průvodem do krypty.
Při mši sv. bude obnova křestních slibů;
na konci budou požehnány velikonoční pokrmy.
(Ve Winterthur mše sv. NENÍ!)
___________________________________________________________

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 1. dubna
10.00 Aarau, sál pod kostelem svatých
Petra a Pavla (u nádraží).
Při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy
a po mši následuje společná snídaně!
ZÜRICH – večerní mše svatá NENÍ !!!
___________________________________________________________

SOBOTA VELIKONOČNÍ – 7. dubna
Mše sv. ve Winterthuru NENÍ!
___________________________________________________________

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 8. dubna
19.00 Zürich – Herz-Jesu Wiedikon
___________________________________________________________

SOBOTA před 3. nedělí velikonoční – 14. dubna
18.15 Winterthur
Po mši sv. setkání ve farním klubu!
Další program už jako obvykle: (Neděle 15.4. – Aarau a Zürich!)
____________________________________________________________

SVÁTOST SMÍŘENÍ – před každou bohoslužbou
nebo po předchozí domluvě!!!
10. marca 2018
ZRUŠENÉ BOHOSLUŽBY:
LUZERN: 25.3.(Flüeli)
WINTERTHUR: sobotní mše budou vynechány v těchto dnech:
24.3.(duchovní obnova ve Flüeli-Ranft); 31.3.(Bílá sobota), 7.4. a 2.6.(3.6. Einsiedeln).
ZÜRICH: 1.4.(neděle velikonoční) a 3.6.(Einsiedeln);
AARAU: 3.6.(Einsiedeln).
10. marca 2018
POUŤ NA MARIASTEIN (slovenská) ke Dni matek
se letos koná 13. května (Mai) 2018.
Mše svatá začíná ve 12.30 h., zváni jsou i všichni čeští a moravští krajané!
10. marca 2018
NÁRODNÍ POUŤ DO EINSIEDELN:
V letošním roce 2018 se koná v neděli 3. června, poutní mše začíná ve 12.30 h.
Účast na pouti potvrdil Otec biskup Pavel POSÁD, pomocný biskup českobudějovický.
Tentokrát při poutní mši se bude udílet i křest dospělých a svátost biřmování
Prosím krajany, aby si tento termín rezervovali a přijeli!
O tomto víkendu se žádné jiné české mše NEKONAJÍ !